อาการจอไม่สว่าง เพราะไฟ dcbatout_lcd ไม่มี

สำหรับเครื่องนี้ ปัญหาอยุ่ตรง คาปาซิเตอร์ ของไฟ ที่ออกจากฟิวไปยังขาของที่เสียบสายแพจอ จาก DCBATOUT เป็น DCBATOUT_LCD ช้อต หรือ ลัดวงจร ลงกราวด์ ทำให้ไฟตำแหน่งที่จะไปยังจอ หายไป ถอดซีออก ทดสอบ วัดไฟ ที่ขา 1, 2, 3 ดู มีไฟปกติ ปิดงาน