ไม่มีแบตเตอร๊๋ ไม่มี hdd

อาการที่แจ้ง เปิดไม่ติด

อาการที่พบ

ใส่ความเห็น