เปิดคอร์สพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการ เรียนซ่อมเ…

  นีโอคาปาซิเตอร์   นีโอคาปาซิเตอร์…

โซลิดคาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ที่มีรูปร่างค…

หัว เป่าลมร้อน ที่ใช้ ในงานซ่อม เมนบอร์ด พีซี…

อิเล็ก โทรไลท์คาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ ที่…

เซรามิกส์คาปาซิเตอร์   คา ปาซิเตอร์ที่มี…

แทนทาลั่ม คาปาซิเตอร์   แทน ทาลั่มคาคาปา…

การเรียนรู้และฝึกความ ชำนาญในการรีบอลขาไอซี B…