acer E1-470 เปิดไม่ติด diode adaptor in ร้อน

แนวทางการตรวจซ่อม ถอด R ฟิวส์ ตำแหน่ง PR4004 ออก เพื่อแยกวงจรส่วน ไฟจากอะเดปเตอร์ กับ ไฟหลัก ออกจากกัน แล้วทำการวัด แต่ละฝั่ง เทียบกราวด์ ได้ผลว่า ด้าน ไหฟลัก (v-main) มีการลัดวงจร ลงกราวด์ ได้ 0 โอมห์ 

จึงให้ทำการวัด L (inductor) ทุกตัวเพื่อตรวจสอบว่า มีการลัดวงจร จากชุด v main ลงกราวด์ หรือเปล่า ปรากฏว่า ไม่มี L หรือ coil ตัวใหน ได้ 0 โอมห์ เมื่อวัดเทียบกรับกราวด์ แสดงว่า ไม่มีชุดที่เป็นไฟจ่ายให้โหลดลัดวงจร 

แยกออกได้ว่าลัดวงจรอยู่ที่ชุด v-main

ทำการตรวจสอบ คาปาซิเตอร์ในวงจร ที่สีผิดปกติ สีเปลี่ยนไป เพื่อเริ่มถอดออกตรวจสอบวงจร โดยการวัดคร่อมตัวคาปาซิเตอร์ ว่าได้ 0 โอม เพื่อยืนยันว่าเป็นวงจรเดียวกันกับส่วนที่มีการลัดวงจรอยู่

จึงทำการถอดออกมา แต่ว่าวัด ที่จุดบัดกรียังได้ 0 โอมเหมื่อนเดิมจึงไปยังชุดอื่นๆ ที่รับไฟ V main ไปทำการลดแรงดันเพื่อจ่ายโหลดสังเกตว่ามีชุดที่สี่ของคาปาเปลี่ยนไปจึงให้ทำการถอดออกเพื่อตรวจสอบ

ผลจาการถอดรอบนี้ เมื่อถอดออกแล้ววัดที่จุดบัดกรีค่าที่ได้ ไม่ใช่ 0 โอมห์ ยืนยันได้ว่ามีการลัดวงจรอยู่ในคาปาซิเตอร์ ชุดนี้ 

ให้วัดตรวจสอบหาคาปาซิเตอร์ ตัวที่เสีย ลัดวงจร หรือช้อต 

เมื่อวัดจากจุดวัดที่เป็นจุดไฟ V main เทียบกราวด์ ไม่ได้ 0 โอมห์ จึงทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวที่ค่าผิดปกติ

 

จึงให้เอาคาปาและ R ฟิวส์ที่ถอดออกไว้ ใส่กลับคืน วัดตรวจสอบลายไฟ v main ที่ R ฟิวส์อีกครั้ง ไม่ได้ค่า 0 โอมห์ แสดงว่าจุดลัดวงจรได้รับการแก้ไข

เสียบไฟเข้า พาวเวอร์ซัพพลาย แสดงสถานะการกินกระแสปกติ 

 

Facebook Comments
บริษัทวิจัยตลาด แอดวานซ์ รีเสิร์ซ แอนด์ คอนซัลแตนท์ รับทำวิจัยตลาด เป็น บริษัทวิจัย ทีมงานวิจัยมีประสบการณ์ เก็บข้อมูล กลั่นกรอง คัดสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ผล วิจัยตลาด ที่แม่นยำ นำไปใช้จัดทำ แผนกลยุทธ์การตลาด ชี้นำแนวทาง การตลาด ได้อย่างชัดเจน บริการออกแแบบสำรวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า จัดทำ แผนกลยุทธ์การตลาด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล ระบบบริการปฐมภูมิโดดเด่น เน้นพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่… อำเภอสุขภาวะ eco-frame ร้านกรอบรูป, โรงงานกรอบรูป, จำหน่าย กรอบรูปราคาโรงงาน กรอบรูปราคาส่ง, https://www.eco-frame.com บริการ รถรับส่งพนักงาน รถบัสรับส่งพนักงาน รถตู้รับส่งพนักงาน จำหน่าย โน๊ตบุ๊คมือสอง เมนบอร์ดมือสอง บริการ ซ่อมโน๊ตบุ๊ค และ ซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค ซ่อมเมนบอร์ด บทความ เรียนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค, ข้อมูลการ สอนซ่อมเมนบอร์ด สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนซ่อมเมนบอร์ด เพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเปิดร้าน ซ่อมบอร์ดโน๊ตบุ๊ค รับซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์, ซ่อมprinter, ซ่อมเครื่องพิมพ์, ปริ้นเตอร์มือสอง, ซ่อมปริ้นเตอร์, รับซ่อมเครื่องพิมพ์