เอาตะกั่วบัดกรี ขา 2 กับ ขา 3 ของไอซีคุมรอบพัดลม ตำแหน่ง U60 เข้าหากันเพื่อปล่อยไฟตรงไม่ผ่านการควบคุมของตัวไอซีคุมรอบ

พาร์ทบอร์ด LA-4494p