สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์บ้าง เพื่อที่จะได้รู้จักตัวอุปกรณ์แต่ละชนิด รูปร่างของตัวอุปกรณ์ และการนำมาใช้งานในวงจร เพื่อให้การต่อการตรวจสอบ ตรวจวัด เพือหาจุดเสีย ตัวเสีย และทำการเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง