ถอด R507 ออกเพื่อไม่ต้องคุมรอบ ทำให้พัดลมหมุนเต็มสปีด